Hướng dẫn sử dụng Zoom

Dùng Zoom trên máy tinh hay điện thoại?

Zoom là ứng dụng đa nền tảng, bạn có thể cài đặt và sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như: Zoom trên trình duyệt web, Zoom trên máy tính (PC) hoặc Zoom trên điện thoại. Tuy nhiên phiên bản máy tính mới có đầy đủ đủ tính năng của Zoom.

Nếu lần đầu tham gia các khóa học qua Zoom, các bạn cần cài Zoom vào về máy tính hay điện thoại của bạn. Bấm link dưới đây và chọn phiên bản phù hợp.

Tải Zoom

Có nên dùng tên thật khi tham gia zoom?

Dùng tên thật là tôn trọng chính mình và và tiện cho việc trao đổi thông tin


Hình 1: Cách đổi trên trên máy tính và điện thoại

Làm gì khi không nghe tiếng và thấy hình?

Nếu bạn không nghe tiếng và thấy hình, thì thực hiện các bước sau để chọn thiết bị phù hợp trên máy tính.

Hình 2: Cách chọn lại âm thanh và camera

Làm sao để tắt mở micro và camera?

Hãy làm theo các hướng dẫn trên hình để tắt mở micro và camera.

Hình 3: Cách tắt mở tiếng và camera

Muốn phát biểu thì làm sao?

Hãy làm theo các hướng dẫn trên hình để giơ tay phát biểu.

Hình 4: Cách để giơ tay phát biểu

Muốn vào phòng riêng thì như thế nào?

Hãy làm theo các hướng dẫn trên hình để vào các phòng riêng khi có yêu cầu.

Hình 5: Cách để vào các phòng riêng

CÁC SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Bấm vào tên sư kiện để tìm hiểu ngay.

Upcoming Events