STJ 10 Ngày “Đầu Đời”

STJ 10 Ngày “Đầu Đời”

Thay đổi tư duy & nhận thức tầm quan trọng của việc Tu tập phát triển Tâm linh.

Private Course
Vui lòng đăng nhập to contact responsible.
Người phụ trách Administrator
Cập nhật gần nhất 06/11/2021
Completion Time 3 giờ
Thành viên 15
Cơ sở
  • Xem trước 10 xp
  • Bài 2: Bí mật "5T" Tiền - Thân - Tâm - Trí - Tuệ
  • Bài 3: Sự thật về Tiền - Tài chánh & Phước báu
  • Bài 4: Hướng dẫn Luyện tập Thiền & Thôi miên
  • Bài 5: Thực hành Thiền & Ho'oponopono
  • Bài 6: Khởi tạo Năng lượng nguồn
  • Bài 7: Luân hồi & Tái sinh
  • Bài 8: Ta Là Ai?
  • Bài 9: Thực hành Thiền Thanh tẩy Tâm thức
  • Bài 10: Nguồn gốc của khổ đau & cách hoá giải