Hướng dẫn học trên trang TIFLA

Chỉ cần có điện thoại và internet là bạn có thể học mọi lúc mọi nơi.

TIFLA Education ra đời nhằm mục đích mang đến những chương trình đào tạo & huấn luyện vì cộng đồng về những kiến thức, kỹ năng & thái độ sống tích cực dựa trên nền tảng ứng dụng Khoa học NLP (Lập trình Ngôn ngữ Tư duy). Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giúp cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đạt được thành công, hạnh phúc và sự phát triển bền vững

About TIFLA

Bước 1: Đăng nhập

Bấm linh  Đăng nhập  trên thanh menu, bạn sẽ nhìn thấy màn hình bên dướii. 
Nhập  email mật khẩu  và  bấm nút Đăng nhập


Hình 1: Màn hình Đăng nhập

Bước 2: Xem các khoá học
Mở menu Học Online và tìm khoá học mà bạn đã đăng ký.

.

Hình 2: Khoá học khi chưa đăng ký

Bước 3: Học qua video

Bấm vào tên video để xem

Hình 2: Khoá học khi đã  đăng ký

Chưa có tài khoản thì đăng ký như thế nào?

Bấm link  Chưa có tài khoản?  bên dưới nút đăng nhập để tạo cho  mình một tài khoản học online.

 

Quên mật khẩu thì làm thế nào?

Bấm link  Đặt lại mật khẩu  bên dưới nút đăng nhập và làm theo hướng dẫn

 

CÁC SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Bấm vào tên sư kiện để tìm hiểu ngay.

Upcoming Events